MASKOT | Süreçler | Karakter

ÖNCE KARAKTER LAZIM!

Ama nasıl bir karakter? Markanızı doğru
yansıtabilecek tiplemeyi bulmak için
önce marka ve ürün vaadlerini gözden
geçirmeslisiniz. Mutlaka başka hiçbir
karaktere benzememeli! Özgün olmalı,
ayırdedilebilmeli, sevilmeli! Ama bunlar
yeterli değil. Çünkü bunlar, bütün
markaların karakterleri için geçerli.
Next Prev
Süreçler - Karakter
-- Sayfa 1 --