MASKOT | Süreçler | Üretim

VE PARDUS
SAHAYA HAZIR!

Malzeme onaylarının ardından üretim
süreci başlar ve kritik aşamalarda
iletişim halinde olduğumuz müşterimize
danışarak ilerleriz. Çünkü işimizde
detayların önemi büyüktür.
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun
yıldız kahramanı Pardus da başarıyla
teslim ettiğimiz maskotlarımızdan biri
oldu.
Next Prev
Süreçler - Üretim
-- Sayfa 1 --